ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม เรื่อง กำหนดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการควบคุมจำนวนประชากรสุนัข และแมวฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
25 เม.ย. 2565
2 รับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
31
29 มี.ค. 2565
3 รับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
152
05 ม.ค. 2565
4 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ อบต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่ เรื่อง ผลการนับคะแนน (นายก อบต.ดินอุดม) ดาวน์โหลดเอกสาร
42
29 พ.ย. 2564
5 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ อบต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่ เรื่อง ผลการนับคะแนน (สมาชิก อบต.ดินอุดม) ดาวน์โหลดเอกสาร
38
29 พ.ย. 2564
6 แอปเดียวครบ จบทุกเรื่องเลือตัั้ง SMART VOTE
49
02 พ.ย. 2564
7 แอปพลิเคชัน "ตาสับปะรด" เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง
33
02 พ.ย. 2564
8 ประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. ดินอุดม ดาวน์โหลดเอกสาร
40
01 พ.ย. 2564
9 แบบฟอร์ม แจ้งหาแสียง ผู้สมัครรับการเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต. (กกต.จ.กระบี่) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
25 ต.ค. 2564
10 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งและชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง นายก อบต.ดินอุดม ดาวน์โหลดเอกสาร
47
22 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24