ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
460
12 ก.ค. 2562
102 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
477
20 มิ.ย. 2562
103 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) สอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
464
13 มิ.ย. 2562
104 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
451
04 มิ.ย. 2562
105 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเด็กเเรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
495
04 มิ.ย. 2562
106 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสม็ดจวน ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
490
04 มิ.ย. 2562
107 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) ดาวน์โหลดเอกสาร
449
03 พ.ค. 2562
108 งดเผา ลดโลกร้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
446
24 ก.พ. 2562
109 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
444
10 ก.พ. 2562
110 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม ดาวน์โหลดเอกสาร
440
15 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26