ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
551
10 มิ.ย. 2557
212 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
531
26 เม.ย. 2557
213 แผนการจัดหาพัสดุ
517
14 เม.ย. 2557
214 ประกาศผลการเลือกตั้งซ่อม ส.อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
584
02 เม.ย. 2557
215 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
503
14 มี.ค. 2557
216 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการ ชำระภาษีและจดทะเบียนพาณิชย์ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
546
19 ธ.ค. 2556
217 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
1084
23 ม.ค. 2556
218 รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อรับทุนการศึกษาของ อบต.ดินอุดม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
798
09 ม.ค. 2556
219 สลากกาชาด ปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
787
08 ม.ค. 2556
220 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการ ชำระภาษีและจดทะเบียนพาณิชย์ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
690
25 ธ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26